ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਦਮਾਤ ਪਾਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਜ਼ਾਜ਼ੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲੇ "ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ" ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦਾ ਏ।

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ