ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ

ਆਬਿਦ ਅਮੀਕਆਬਿਦ ਅਮੀਕ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅਬੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਮਰਾਨਾ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਲੋਵਨ ਵਾਲੇ ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ