ਖੋਜ

ਕਾਵੜ, ਅੱਖ ਏ

ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੰਡ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਵੜ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜੁਡਨ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪੋਨਸੀ ਸਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਦੀ ਡਸੋ ਕਾਵੜ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਵੜ ਅੱਖ ਏ ਕਿਹੜੀ ਖੱਲ ਨਵ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਅੱਖ ਏ ਕਾਵੜ ਦੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ Picture

ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ...

ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ