ਉਡੀਕ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ

کدی آ مِل فیر حیاتیےکدی لنگھ آ نین چنھاںاسیں مِہنے مارے موت نُوںلَے لَے تیرا ناں

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ