ਉਡੀਕ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ

کدی آ مِل فیر حیاتیےکدی لنگھ آ نین چنھاںاسیں مِہنے مارے موت نُوںلَے لَے تیرا ناں

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ