ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ

ਅਜਮਲ ਵਜੀਹ

ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ । ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ । ਥਾਂਈ-ਥਾਂਈ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹਸਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੱਕ-ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ । ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚਾਅ ਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ । ਖ਼ਵਰੇ 'ਅਜਮਲ' ਰੋਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਏ, ਹਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਨਾ ਵਾਂ ।

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi