ਅਜਮਲ ਵਜੀਹ

ਅਜਮਲ ਵਜੀਹ

ਅਜਮਲ ਵਜੀਹ

ਅਜਮਲ ਵਜੀਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਤੇ ਤਾਅਲੁੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋ ਏ। ਆਓ ਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਜਮਲ ਵਜੀਹ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ