ਖੋਜ

ਲੀਰਾਂ ਨੰਗ ਨਾ ਕੱਜਣ ਤੇ

ਲੀਰਾਂ ਨੰਗ ਨਾ ਕੱਜਣ ਤੇ ਤੱਕ ਪੁਣਦੀ ਏ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨੀਨਦਾ ਏ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਜਨ ਤੇ ਗੱਲ ਏ ਪੈਰ ਪੱਟੀਉਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਭਜਨ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਂਦੇ ਨੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਰ ਵਿਚ ਵੱਜਣ ਤੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵੈਰੀ ਏ ਦੁੱਖ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਅੱਯੂਬ ਕਮੋਕਾ Picture

ਅੱਯੂਬ ਕਮੋਕਾ ਤਾਨਦਲਿਆਨਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ...

ਅੱਯੂਬ ਕਮੋਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ