ਸਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ

ਸਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ
ਰੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਧੁੱਪੇ ਠਰਦਾ ਏ

ਦਿਲੀਂ ਗੁਦਾਜ਼ ਰਚਾ ਕੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਗ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਵਿਚ ਅਥਰਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਏ

ਸਾਹਣ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ
ਰੁੱਖਾ ਸਿੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਦਮ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰਦਾ ਏ

ਵਕਤ ਉਸਤਾਦ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਬਕ ਅਖ਼ੀਰੇ
ਪੰਜਵੇਂ ਬਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭੇ ਅਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਏ

ਬਾਪ ਬਣੇ ਫ਼ਰ ਖੁੱਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਫ਼ਿਤਰਤ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰ ਕੀ ਕੀ ਖਾ ਖਾ ਦੁੱਖੜੇ ਜਰਦਾ ਏ

ਫ਼ਿਤਰਤ ਭੇਤ ਬਣਾਇਆ ਮੌਤ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ
ਹਰ ਸਾਹ ਦਿਲ ਜੀਂਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਤੇ ਮਰਦਾ ਏ

ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਮਨ ਬਾਲਕ ਲਿਖੀਂ ਕਸੀਦਯੇ
ਨਜ਼ਮਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਾਵਾ ਸਰਦਾ ਏ