ਅੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਅੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ
ਰੱਬਾ ਹਨ ਕਿਆ ਕਰੀਏ

ਅੱਠ ਚਲੇ ਹਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਸਾਥ ਤਿਆਰ
ਰੱਬਾ ਹਨ ਕਿਆ ਕਰੀਏ

ਚਾਰੂ ਤਰਫ਼ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਹਰ ਸੂ ਪਈ ਪੁਕਾਰ
ਰੱਬਾ ਹਨ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਡਾਢ ਕਲੇਜੇ ਬਲਿ ਬਲ ਉਠੇ
ਭੜਕੇ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾਰ
ਰੱਬਾ ਹਨ ਕਿਆ ਕਰੀਏ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬਾਝੋਂ
ਰਹੇ ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ
ਰੱਬਾ ਹਨ ਕਿਆ ਕਰੀਏ

ਅੱਠ ਗਏ ਗਵਾਂਢੋਂ ਯਾਰ
ਰੱਬਾ ਹਨ ਕੀ ਕਰੀਏ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ