ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵੜਾ ਡਰਿਆ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ ਜਿਥੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮਤੱਹੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ, ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਫੂਕ ਮਸਲੇ, ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ, ਆਸਾ, ਸੋਟਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੌਕਾ ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ, ਖਾਹ ਮੁਰਦਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਭਲੀ ਹੀਰ ਢੋਨਡੀਨਦੀ ਬੇਲੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਬਿਗ਼ਲ ਵਿਚ ਖੇਲੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ