ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਫੜ ਨੁਕਤਾ, ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ(ਅਲੈ.) ਦੋਜ਼ਖ਼, ਗੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੰਦ ਕੁਫ਼ਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਢੁਕਦੀ ਏ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜ਼ਿਮੀਂ ਘਸਾਈ ਦਾ ਪਾ ਲਤਾ ਮਹਿਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕਲਮਾ ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਾਈਦਾ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਏ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇਕ ਜੰਗਲ਼ ਬਹਰੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ ਇਕ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇਂ ਬੇਸਮਝ ਵਜੂਦ ਥਕਾਨਦੇ ਨੇਂ ਘਰ ਆਉਣ ਹੋ ਮਾਣਦੇ ਨੀਂਂ ਚਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਸਕਦੀ ਏ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਣ ਆਏ ਜੇਯ ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਜੀ ਹੱਜ ਵੇਚ ਟਿਕੇ ਲੈ ਖਾਏ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਏ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਏ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ