ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ

ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲਗੁਲਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ ਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੇਂ। ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆਂ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ