ਅੱਖੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਹੰਝੂ

ਆ ਜਾ ਅੜਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਦੋ ਪਲ ਸਨ ਵੰਗਾਂ ਦਾਅ

ਕਦੋਂ ਹੈ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਜਗਨੋ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇਂ ਰੋਜ਼ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ਼

ਜਦ ਕਿਸੇ ਏਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਹਾਂਂ

ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇ ਆਦਮਯਯ

ਸੁਣਾਓ ਗੀਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਯਾਰੋ

ਖ਼ੂਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਸੀ