ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇਂ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ