ਅੱਖੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਹੰਝੂ

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਅੱਖੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਹੰਝੂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਣ ਸਰੂਰ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਹਿਜਰ ਦਾ ਕੇਰੇ ਹੰਝੂ ਉਲਫ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ ਰਲ਼ ਮਿਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਸੱਚੇ ਮੋਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਰੇ ਹੰਝੂ ਆਖ਼ਿਰ ਕੰਗ ਕੇ ਡਲਹਯੇ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇਰੇ ਹੰਝੂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ