ਆਸ਼ਿਕ ਯਾਂ ਅਲੱਲਾ ਵਾਲੇ

ਏਜ਼ਾਜ਼

ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ