ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਬਹਿੰਦੇ

ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ

ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਲੂਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਖੁਸ ਦੀਏ ਕਰਬ ਸੱਜਣ ਦਾ ਉਹ ਨੇਂ ਪਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਿੱਦੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਜਮੀ ਉਹ ਨੇਂ ਘਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ