ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ

ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ

ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ

ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ "ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਧਾਗੇ" ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ਼ "ਕਾਫ਼ੀ " ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ ਕਵਿਤਾ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ