ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ

ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ਼ ਉਡਣ ਦੀ ਹਵਾ ਕੋਲ਼ ਰੁਕਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਹੀਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ