ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ।ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਾਰੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ