ਨੁਮਾ ਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੈਣ

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਸਟੈਪਲ ਪਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਹਾਸੇ ਰੱਖੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰਚ ਪਿਆਲਿਆਂ ਧੋ ਧੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਡੀਕੋ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਓਨਾ !

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ