ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਂ!

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਡਾਢੀ ਧੁੱਪ ਸੀਨੇ ਨਿੱਤ ਸੜੀਨਦੀ ਤੂੰ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਅੜੀਏ ਨਾਂ ਤੈਂਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਸੜ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹਵਾ ਤੈਂਡੇ ਬੂਹੇ ਘਲਸਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪੇ ਢਲਸਾਂਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਂ!

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ