ਯਾਦਾਂ

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ

ਅਸਾਂ ਗੁਲਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖ਼ਾਬ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਹਿਮੂਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ