ਲਾਮ-ਲੀਲਾ ਤਲ਼ ਕਦਰ ਦਾ ਨੂਰ ਡਿੱਠਾ,

ਲਾਮ-ਲੀਲਾ ਤਲ਼ ਕਦਰ ਦਾ ਨੂਰ ਡਿੱਠਾ,
ਇਸ ਯਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਸਿਆਹ ਵਿਚੋਂ

ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕਾ,
ਇਸ ਯਾਰ ਦੀ ਲੁਤਫ਼-ਏ-ਗੁਨਾਹ ਵਿਚੋਂ

ਮਿਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ,
ਇਸ ਯਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚੋਂ

ਲੱਧਾ ਬੂਟਿਆ ਵਸਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੋਤੀ,
ਇਸ ਯਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚੋਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ