ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਬਰਬਰ ਜੰਗਲ਼ ਦੁਸ਼ਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਹੋਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਿਗਾੜ
ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾੜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਏ ਦਰਕਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਭਾਰ

ਹਵਾਲਾ: چار چُپ چیزاں؛ دوست پبلی کیشنز؛ صفحہ 8 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )