ਖੋਜ

जीहड़ा जत्थे रुक जांदा ए

ਜਿਹੜਾ ਜਿਥੇ ਰੋਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی