ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨਵਰ
1976 –

ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨਵਰ

ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨਵਰ

ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨਵਰ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂੰ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਨੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਨਵਰ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ