ਆਦਮ ਜੱਗ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਜਾਂਦਾ ਏਏ

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ

ਆਦਮ ਜੱਗ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਜਾਂਦਾ ਏਏ ਖ਼ਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੁਨੀਆ ਤਯੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਰੱਜ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਿਯਤ ਨਾਲ਼ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਧ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਇੱਬਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੇਲ਼ਾ, ਮਨ ਵੀ ਮੇਲ਼ਾ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋੜ੍ਹ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨਾਸਿਰ ਧਰਤੀ ਭਾਂਵੇਂ ਮਕਤਲ ਬਣ ਗਈ ਏ ਅੱਲ੍ਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਨਾਸਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ