ਕਾਸ਼ ਅਸਾਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਆ ਜਈਏ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਕਾਸ਼ ਅਸਾਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਆ ਜਈਏ ਅਸਾਂ ਭੇਤ ਹਯਾਤੀ ਪਾ ਜਾਈਏ ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਐਂ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਐਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋ ਘਬਰਾ ਜਾਈਏ ਐਵੇਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਇਕ ਕੁਰਬਲ ਨਵੇਂ ਸਜਾ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਵੇਲ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਜਾਈਏ ਅਸਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਈਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਮਰ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਾਈਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਫ਼ਿਰ ਅਸਾਂ ਬੀੜੀ ਕੰਡੀਲਾ ਜਾਈਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ