ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਸਾਇਦ ਅਲੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਸਾਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮਾਰ ਗਏ" ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਏ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ