ਮਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ

ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂੰ ਚਲਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ੌਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi