ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਾਡੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਾਡੀ ਹਕਸੇ ਜਾ ਨਿਯਤਵੇ ਹੋ ਨਾਲ਼ ਕਿਆਮ ਰੁਕੁ ਸਜੋ ਦੇ, ਕਰ ਤਕਰਾਰ ਪੜ੍ਹੀਵੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਲ ਹਿਜਰ ਫ਼ਰ ਇਕੋਂ ਸੜਦਾ, ਇਹ ਦਮ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੇ ਹੋ ਸੁੱਚਾ ਰਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਲੱਭੀਵੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ