ਅਲਫ਼ ਅਹਿਦ ਜਦ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਲੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਅਲਫ਼ ਅਹਿਦ ਜਦ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਲੀ ਇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਨੀ ਹੋ ਕਰਬ,ਵਿਸਾਲ,ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਾ ਇਥ ਜਿਸਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੋ ਨਾ ਇਥ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਈ, ਨਾ ਇਥ ਕੌਣ ਮਕਾਨੀ ਹੋ ਈਨੂੰ ਐਨ ਥੀਵਸੇ ਬਾਹੂ, ਸਿਰ ਵਹਦਤ ਸੁਬਹਾਨੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ