ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ੋਦੇ ਦਿਲ ਖੜਾਇਆ

ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ੋਦੇ ਦਿਲ ਖੜਾਇਆ
ਆਪ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖੜਿਆ ਹੂ

ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਵਲਿਆ ਨਾਹੀਂ
ਸੰਗ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਰਲਿਆ ਹੂ

ਅਕਲ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ
ਇਸ਼ਕੇ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੂ

ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਥੀਂ ਜੈਂ ਵਿਚ
ਇਸ਼ਕ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੂ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )