ਪਾਟਾ ਦਾਮਨ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਪਾਟਾ ਦਾਮਨ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕਚਰਕ ਸੇਵੇ ਦਰਜ਼ੀ ਹੋ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋ ਬਾਝ ਮੁਰੱਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਧੀ ਗੁਝੀ ਰਮਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਇਸੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਬਾਹੂ ਜਿਸ ਥੀਂ ਖ਼ਲਕਤ ਡਰਦੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ