ਬੇ ਅਦਬਾਂ ਨਾ ਸਾਰ ਅਦਬ ਦੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਬੇ ਅਦਬਾਂ ਨਾ ਸਾਰ ਅਦਬ ਦੀ, ਗਏ ਅਦਬ ਥੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਦੀਂ ਨਾ ਥੀਵਣ ਕਾਨਜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਕਦੀਮ ਦੇ ਖੜੇ ਕਦੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋ ਜੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਬਾਹੂ, ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ