ਧਿਆਣ

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ

ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ
ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ
ਮੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਯਾ ਨ੍ਹਿਰੀ ਝੱਖੜ
ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ
ਮੌਸਮ ਚਾਰੇ
ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਭਲੇ ਪਏ ਨੇਂ
ਵੇਖੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ
ਪੱਥਰ ਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ