ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ

ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਨੀ ਆਂ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਓਦਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ
ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਈ ਖੁੱਲਰ ਪਿੱਲਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਯਾਦ ਵੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਵਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਏ
ਜਿਧਰੋਂ ਆਵੇ ਉਧਰ ਉਲਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਣਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਈਂ
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਤੇ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਧਰ ਜਾਨੀ ਆਂ

ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ
ਅੱਡੀ ਅੱਡੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕਰ ਆਂ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ