ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀਂ

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ

ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀਂ ਜਾਗੋ ਮੀਟੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਏ
ਇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲਦੇ
ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ