ਮਿੱਟੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਮਿੱਟੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ
ਤਾਂ ਹਵਾ ਮਰਜਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਮੈਂ
ਤੰਦ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਤਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂ
ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਧੋਕੇ ਵਿਚ ਨੇ
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਧਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਸੀ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ
ਹੁਣ ਏ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ
ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਾਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਚੁੱਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਏ ਤਾਹਿਰਾ
ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਹੰਡਾਉਣੀ ਚੁੱਪ ਏ

ਹਵਾਲਾ: ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ; ਸਾਂਝ ਲਾਹੌਰ 2018؛ ਸਫ਼ਾ 47 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )