ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ 1978 –

ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ ਦੂਰ-ਏ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਬਾਕਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਰਵਾਈਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਦਕਿਆਨੋਸੀਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ੇਖ਼ੁ ਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈ- ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਞਣ ਵੀਲਫ਼ਈਰ ਆਰਗਨਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨੇਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਂ।

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ