ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ

1978 –

ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ ਦੂਰ-ਏ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਬਾਕਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਰਵਾਈਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਦਕਿਆਨੋਸੀਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ੇਖ਼ੁ ਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈ- ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਞਣ ਵੀਲਫ਼ਈਰ ਆਰਗਨਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨੇਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਂ।

ਇਹ ਵਰਕਾ Roman ਅਤੇ شاہ مُکھی ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ