ਤੀਜਾ ਕੰਢਾ

ਬੇਲੀਉ
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੀਜੇ
ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਵਾਜ ਨਾ ਮਾਰੋ
ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਸਕਾਂ
ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇਂ
ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ
ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਚਿੱਟ ਕਰ ਗਏ
ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਗਡ਼ਗਡ਼ ਤੇ
ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਆਈਆਂ ਨੇਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਅੱਖ ਢੁੱਡ ਹੱਟੀਆਂ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਚਾਨਣ ਨਈਂ ਲੱਭਿਆ
(ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਜਗਰਾਤੇ ਨੂਰੀ ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ
ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ)

Reference: Chan di mitti; Sanjh; Page 65

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਤੌਕੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ