ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਈ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਨਈਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਖ਼ੈਰ ਖ਼ੀਰਾਈਤ ਨਾਲ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਈ ਠੂਠਾ ਭਰ ਛੱਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਹੂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੀਵਹ ਦੀ ਗੰਦਲ ਪਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ