ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ
1933 –

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਔਕਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਲਾਮ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ-

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ