ਸਮਝੌਤਾ

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ

ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਈ ਜੀ ਲੱੀਏ, ਮਰ ਲੱੀਏ ਪਿਆਰ ਜੇ ਹੋ ਨਈਂ ਸਕਦਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਹੋਰਾਐ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੱੀਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ