ਆਪੇ ਈ ਇਨ ਭੁੱਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਆਪੇ ਈ ਮੈਂ ਠੱਗ

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ

ਆਪੇ ਈ ਇਨ ਭੁੱਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਆਪੇ ਈ ਮੈਂ ਠੱਗ ਆਪੇ ਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਜੱਗ ਕੇਹਾ ਜਾਨਾਂ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਹਾੜ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਆਲ਼ ਇਕ ਪਾਸਾ ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗ ਉਚਿਆਈ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਤੱਹੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪੇ ਗਈ ਪੱਗ ਉਮਰ ਵਹਾਈ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਝੱਗ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ