ਦੋਹਰਾ ਤੀਹਰਾ ਜਾਲ਼ ਓਏ

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ

ਦੋਹਰਾ ਤੀਹਰਾ ਜਾਲ਼ ਓਏ ਤੀਹਰੀ ਚੌਹਰੀ ਚਾਲ ਓਏ ਅੰਦਰੇ ਉੱਨਦਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਖ਼ੋਰੇ ਕਿਹਾ ਭੁਨਚਾਲ ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਵੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ਼ ਓਏ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਫੁਲਝੜੀ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਗਾਹਲ ਓਏ ਚੁੱਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਝੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਝਾਲ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਓਏ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਈਏ, ਹਾਲ ਓਏ ਸਾਂਭਿਆ ਓੜਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਕੇਹੀ ਸਮਹਾਲ ਓਏ ਜ਼ਫ਼ਰਾ, ਏਸ ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਓਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ