ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ

ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੀੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂੰ ਬਾਰਿਓਂ ਉਹਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਤੱਕਣਾ ਫੇਰਾ ਅਗਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੀਹਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾ ਵਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੁੱਤ ਉਦਾਸੀ ਥੀ ਗਈ ਆ ਕੇ ਰੁੱਤ ਬਦਲਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂੰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ