ਦਿਲ ਨੁਕਤਾ ਨੂਰ ਕਦਮ ਦਾ ਏ

ਦਿਲ ਨੁਕਤਾ ਨੂਰ ਕਦਮ ਦਾ ਏ
ਹਿੱਕ ਖ਼ਾਲ ਜਮਾਲ ਸਨਮ ਦਾ ਏ

ਜੋ ਹੈ ਫ਼ਰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਲ
ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਵਾਸਲ
ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਆਰਿਫ਼ ਲਵਾ ਕਲਮ ਦਾ ਏ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੌਕ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹਇਆ
ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤਹੋਰ ਮੁਹਇਆ
ਰਬਤ ਬਤੋਨ, ਜ਼ਹੂਰ ਮੁਹਇਆ
ਵਾਸੀ ਦੇਸ ਪਰਮ ਦਾ ਏ

ਜੋ ਦਿਲ ਪਾਕ ਥਈ ਉੱਗਿਆ ਰੂੰ
ਸਾਫ਼ ਖ਼ੁਲਸ ਹੋਈ ਖ਼ਸ ਖਾ ਰੂੰ
ਹੈ ਆਬਾਦ ਗੱਲੋਂ ਗਲਜ਼ਾਰੋਂ
ਸਾਗੀ ਬਾਗ਼ ਅਰਮ ਦਾ ਏ

ਮਜ਼ਹਰ ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਤਜਲੀ
ਮਸ਼ਦ ਕਰਬ ਦੁਨੀ ਫ਼ਤਦਲੀ
ਮਰਕਜ਼ ਗਰਦਿਸ਼ ਅਰਸ਼ ਮਾਲੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਮ ਆਦਮ ਦਾ ਏ

ਰੌਣਕ ਹੁਸਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਲੜੀ
ਜ਼ੁਲਫ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਤ ਖ਼ਾਲ ਦੀ ਦਲੜੀ
ਅਕਸ ਜਮਾਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਦਲੜੀ
ਬਰਜ਼ਖ਼ ਦੇਰ ਹਰਮ ਦਾ ਏ

ਦਿਲ ਅਦਰੀਸ ਮਦਰਸ ਹਰ ਦਾ
ਦਿਲ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਅੰਦਰ ਦਾ
ਦਿਲ ਹੈ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਤਰੀਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ
ਹਰਦਮ ਸਾਥੀ ਦਮ ਦਾ ਏ

ਜੋਗੀ ਜਾਨ ਫ਼ਰੀਦੀ ਮਲਤ
ਖ਼ਲਤ, ਇਸ਼ਕ, ਮੁਹੱਬਤ, ਮਲਤ
ਬਿੱਠ ਪਈ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੀ ਇਲਤ
ਆਸਰਾ ਫ਼ਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦਾ ਏ

Reference: Aakhya miyan jogi ne; Asif khan; Page 199

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਆਕਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ