ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ

ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ
ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ
ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ

ਤਖ਼ਤਾ! ਤੇਰੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ
ਪਾਵੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ

ਅੰਦਰ ਹੁੱਸੜ ਵਧੀਆ ਏ
ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ

ਸਨਿਆਏਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਂਦਰ ਵੀ
ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ

ਯਾਰ ਹਕੀਮਾ!ਨੇੜੇ ਹੋ
ਦੁੱਖੜੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇਂ