ਅੰਬਰਾ ਵੇ ਅੰਬਰਾ

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ

ਇਕ ਮੁਠ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੇ ਜਾਣਾ ਏ ਅਸਾਂ ਇਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਸਾ ਨਾ ਏ ਉਨ੍ਹੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨਾ ਏ ਅੰਬਰਾ ਵੇ ਅੰਬਰਾ!

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ